Giá cám gạo ngày 28/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám gạo ngày 28/4/2017

Giá cám gạo ngày 28/04 tại Long An giảm nhẹ

Bảng giá cám gạo tại một số địa bàn (đồng/kg)

Địa phương

24/04

25/04

26/04

27/04

28/04

Sa Đéc 

-

-

-

4,900

-

Kiên Giang

4,950

4,950

4800

4800

4800

Cái Bè

5,200

-

-

5,200

5,200

An Giang

5,000

-

-

-

-

Long An

5,050

5,050

5,050

5,250

5,250

Ghi chú: Cám khô, không trộn, xơ dưới 7%.

Tin tham khảo