Giá cám gạo ngày 28/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám gạo ngày 28/2/2017

Giá cám gạo ngày 28/02 tại ĐBSCL ổn định

Bảng giá cám gạo tại một số địa bàn (đồng/kg)

Địa phương

22/02

23/02

24/02

27/02

28/02

Sa Đéc 

5,500-5,550

5,500-5,550

5,500-5,550

5,500-5,550

5,500-5,550

Kiên Giang

5,400-5,450

5,400-5,450

5,400-5,450

5,400-5,450

5,400-5,450

Cái Bè

5,550

5,550

5,550

5,550

5,550

Ghi chú: Cám khô, không trộn, xơ dưới 7%.

Tin tham khảo