Giá cám gạo ngày 27/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám gạo ngày 27/3/2017

Giá cám gạo ngày 27/03 tại ĐBSCL giảm.

Bảng giá cám gạo tại một số địa bàn (đồng/kg)

Địa phương

21/03

22/03

23/03

24/03

27/03

Sa Đéc 

5,450-5,500

5,400-5,450

5,400-5,450

5,400-5,450

5,200-5,250

Kiên Giang

5,350-5,400

5,300-5,350

5,300-5,350

5,300-5,350

5,200

Cái Bè

5,450-5,550

5,450

5,450

5,450

5,250

Ghi chú: Cám khô, không trộn, xơ dưới 7%.

Tin tham khảo