Giá cám gạo ngày 24/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám gạo ngày 24/4/2017

Giá cám gạo ngày 24/04 tại ĐBSCL ổn định

Bảng giá cám gạo tại một số địa bàn (đồng/kg)

Địa phương

18/04

19/04

20/04

21/04

24/04

Sa Đéc 

5,100

5,100

5,100

5,100

-

Kiên Giang

5,000

5,000

5,000

5,000

4,950

Cái Bè

5,000-5,100

5,000-5,100

5,200

5,200

5,200

An Giang

5,100

5,100

5,000-5,050

5,000-5,050

5,000

Long An

-

5,050-5,100

-

5,050

5,050

Ghi chú: Cám khô, không trộn, xơ dưới 7%.

Tin tham khảo