Giá cám gạo ngày 22/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám gạo ngày 22/2/2017

Giá cám gạo ngày 22/02 tại ĐBSCL xu hướng giảm

Bảng giá cám gạo tại một số địa bàn (đồng/kg)

Địa phương

16/02

17/02

20/02

21/02

22/02

Sa Đéc 

5,600

5,550-5,600

5,550-5,600

5,550-5,600

5,500-5,550

Kiên Giang

5,500-5,550

5,450-5,500

5,450-5,500

5,450-5,500

5,400-5,450

Cái Bè

5,600-5,700

5,600

5,600

5,600

5,550

Ghi chú: Cám khô, không trộn, xơ dưới 7%.

Tin tham khảo