Giá cám gạo ngày 12/10/2018
 

Giá cám gạo ngày 12/10/2018

Giá cám gạo ổn định

Giá cám gạo nội địa chào bán ra tại kho khu vực Sa Đéc (Đồng Tháp) hôm nay giữ ở mức 5.550-5.600 đồng/kg. Nguồn cung không quá nhiều.

NGUYÊN LIỆU

12/10

11/10

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.550-5.600

5.550-5.600

Thốt Nốt (Cần Thơ, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.550-5.600

5.550-5.600

 

Tin tham khảo