Giá cám gạo ngày 11/2/2019
 

Giá cám gạo ngày 11/2/2019

NGUYÊN LIỆU

11/2

1/2

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.200

5.200

Thốt Nốt (Cần Thơ, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.200

5.200

Tin tham khảo