Giá cám gạo ngày 11/10/2018
 

Giá cám gạo ngày 11/10/2018

Giá cám gạo trích ly giữ ở mức cao

Chào giá nhập khẩu cám gạo trích ly giảm liên tục trong tuần này, hiện chào giá cám trích ly Ấn Độ giao tháng 11 chỉ còn 151/153 USD/tấn về cảng HCM/HP. Tuy nhiên, hàng giao ngay vẫn đang khan nên giá bán nội địa vẫn đang giữ ở mức cao.

NGUYÊN LIỆU

11/10

10/10

HCM - Ấn Độ - nhập khẩu – cám trích ly loại 1- xá trong cont giao tháng 10

4.400

4.400

HCM - Ấn Độ - nhập khẩu – cám trích ly loại 2 – xá trong cont giao tháng 10

4.200

4.200

 

Tin tham khảo