Giá cám gạo bán nội địa ngày 15/5/19
 

Giá cám gạo bán nội địa ngày 15/5/19

NGUYÊN LIỆU

15/5

14/5

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.400

5.400

Thốt Nốt (Cần Thơ, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.350

5.350

Tin tham khảo