Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/06/2018
 

Giá cám gạo bán nội địa ngày 13/06/2018

Giá cám gạo ổn định do nguồn cung cám gạo tại ĐBSCL vẫn chưa có nhiều.

- Nguồn cung cám gạo tại ĐBSCL vẫn chưa có nhiều do chưa vào vụ thu hoạch nên giá khó có thể giảm nhiều. Hôm nay giá cám gạo bán ra tại kho Sa Đéc (Đồng Tháp) giữ ở mức 5.250-5.300 đồng/kg.

Nguồn gốc

13/06

12/06

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.250-5.300

5.250-5.300

 

Tin tham khảo