Giá cám gạo bán nội địa ngày 12/06/2018
 

Giá cám gạo bán nội địa ngày 12/06/2018

Giá cám gạo tiếp tục giảm khá mạnh do nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy TATS giảm

- Giá cám gạo tiếp tục điều chỉnh giảm khá mạnh, xuống mức 5.250-5.300 đồng/kg tại kho khu vực Sa Đéc (Đồng Tháp) do nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy TATS giảm.

Nguồn gốc

12/06

11/06

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.250-5.300

5.350-5.400

Tin tham khảo