Giá cám gạo bán nội địa ngày 11/07/2019
 

Giá cám gạo bán nội địa ngày 11/07/2019

Bảng giá cám gạo bán nội địa ngày 12/7/2019 (đồng/kg)

NGUYÊN LIỆU

12/7

11/7

Sa Đéc (Đồng Tháp, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.400-5.500

5.400-5.500

Thốt Nốt (Cần Thơ, cám khô) – nội địa – giao ngay

5.400-5.450

5.400-5.450

Tin tham khảo