Giá cám cọ chào bán nội địa ngày 22/06/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cám cọ chào bán nội địa ngày 22/06/2017

Giá cám cọ tại miền Nam ổn định

- Cuối tuần trước có nhà máy TACN đã mua tổng 1.800 tấn cám cọ theo hình thức đầu thầu. Giá trúng 96 USD/tấn về miền Nam và 102-105 USD/tấn về miền Bắc.

Nguồn gốc

22/06

Thay đổi so với hôm trước

Ghi chú

Indo/Malay – Hải Phòng - Nhập khẩu

2,650

0

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng rời

Indo/Malay – HCM Nhập khẩu

2,600

0

Giá thực tế – tháng 6/7 hàng rời

 

Tin tham khảo