Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/6
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 22/6

Thị trường cá nguyên liệu: Giá công ty lớn vẫn ổn định, nguồn cung cá trong dân đang tăng lên.

Đồng Tháp:

- Tại Hồng Ngự, cá nguyên liệu trong size 700-800 gr/con được các công ty lớn đang mua ngoài giá ổn định ở mức 28.000 đ/kg (tiền mặt), lượng bắt không nhiều. Còn nguồn cung cá trong dân đang có xu hướng tăng lên.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

22/06

-

25.700-28.000

-

26.500-28.000

-

26.500-28.000

19-21/06

-

27.000-28.000

-

28.000

-

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

22/06

-

26.500-28.000

-

26.500-28.000

-

26.500-28.000

-

26.500-28.000

19-21/06

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 22/06

-

25.200

-

-

-

-

-

-

 14-21/06

-

-

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

22/06

28.000

28.000

28.000

19-21/06

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo