Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/6
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 21/6

Thị trường cá nguyên liệu: Giá ổn định.

An Giang:

- Tại Phú Tân, Thoại Sơn, giá cá nguyên liệu size 700-800 gr/con ở mức 28.000 đ/kg (tiền mặt), lượng mua ngoài không nhiều, chủ yếu là lượng bắt từ vùng nuôi doanh nghiệp và các hộ nuôi gia công.

Thị trường cá giống: Giá ổn định.

An Giang:

- Các công ty vẫn đang vào giống, giá giống giữ ở mức 20-21.000 đ/kg cho cá giống cỡ 15-20 con/kg. Cá giống ở An Giang bệnh không nhiều.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

19-21/06

-

27.000-28.000

-

28.000

-

28.000

14-18/06

-

27.500-28.500

-

28.500

-

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

19-21/06

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

14-18/06

-

-

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

19-21/06

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

18/06

18.000-20.000

21.000-22.000

20.000-21.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo