Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 15/5
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 15/5

Thị trường cá tra nguyên liệu: Giá cá nguyên liệu ổn định như ngày hôm trước.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, Châu Thành, giá cá nguyên liệu cả trong size 800-900gr và size lớn 1-1,1kg đều ổn định quanh mức 23.500 đ/kg. Đa số các công ty đều đang làm hàng bằng nguồn cá nhà và cá đầu tư đổi thức ăn. Ngoài ra, một số đại lý bắt cá nguyên liệu cỡ 1-1,1kg đi Trung Quốc với giá 23-23.200 đ/kg (trả chậm 10-15 ngày). 

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá nguyên liệu size 1-1,1kg ổn định ở mức 23.000 đ/kg (tiền mặt) hoặc 23.200 đ/kg (trả chậm 10-15 ngày).

An Giang: Giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr ổn định ở mức 23.000-23.500 đ/kg (trả chậm 15 ngày). Lượng bắt của thương lái và công ty vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Thị trường cá tra giống: Giá ổn định như ngày hôm trước.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 20-22.000 đ/kg.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 20.000 đ/kg.

An Giang: Tại Châu Thành, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 20.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Tỉnh/Thời gian

15/5

14/5

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

23.500 (trả chậm)

23.500 (trả chậm)

Thoại Sơn/Châu Phú/Phú Tân/Long Xuyên (An Giang)

23-23.500 (trả chậm)

23-23.500 (trả chậm)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

23-23.500 (2 tuần)

23-23.500 (2 tuần)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

23-23.500 (2 tuần)

23-23.500 (2 tuần)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

23-23.500 (2 tuần)

23-23.500 (2 tuần)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Tỉnh/Thời gian

15/5

14/5

Đồng Tháp

23.500 (trả chậm)

23.500 (trả chậm)

An Giang

23-23.500 (trả chậm)

23-23.500 (trả chậm)

Cần Thơ

23-23.500 (trả chậm)

23-23.500 (trả chậm)

Ghi chú: * Trả một phần bằng thức ăn; CN: cá nhà;

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Tỉnh/Thời gian

15/5

14/5

Đồng Tháp

20-22.000

20-22.000

An Giang

20.000

20.000

Cần Thơ

20.000

20.000

Tiền Giang

20.000

20.000

Long An

-

-

Tin tham khảo