Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 12/6
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 12/6

Thị trường cá nguyên liệu: Hiện các công ty chủ yếu bắt cá nhà. Một số công ty chốt giá mới giảm thêm 500 đ/kg so với giá đầu tuần.   

Đồng Tháp:

- Các công ty đang bắt cá vùng nuôi. Trong khi đó, một số công ty đang bắt ngoài nhiều bắt cá 850 gr/con giá 28.500-29.000 đ/kg (tiền mặt).

Cần Thơ:

- Có thông tin cho rằng, thương lái bắt cả cá nhỏ cỡ 600 gr/con nhưng mức giá khá thấp và không nhất quán. Trong khi đó, cá trong size 800-900 gr/con một số công ty đang bắt nhiều vẫn giữ mức giá 29.000 đ/kg (tiền mặt).

Thị trường cá giống: Giá ổn định, nguồn cung có nhiều.

Đồng Tháp:

- Giá giống 30 con/kg vẫn giữ mức 22.000 đ/kg. Nguồn cung khá nhiều.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

12/06

-

27.500-28.500

-

28.500-29.000

-

29.000

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

12/06

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

-

28.500-29.000

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 12/06

-

-

-

27.000

-

-

-

-

 06-11/06

-

-

-

29.500-30.000

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

11-12/06

20.000

19.000-20.000

20.000-21.000

07-08/06

22.000

23.000 (ao lớn)

20.000-21.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo