Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/6
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 11/6

Thị trường cá nguyên liệu: Giá giảm, lượng bắt ít.

Cần Thơ:

- Đầu tuần này tại Cần thơ một số nơi vẫn có mưa rải rác nên các công ty cũng bắt ngoài chưa nhiều, tuy nhiên giá mới trong tuần này đã giảm thêm khoảng 500 đ/kg so với cuối tuần trước xuống mức 29.000 đ/kg (tiền mặt).

Thị trường cá giống: Giá giảm, nguồn cung tăng.

Cần Thơ:

- Giá cá giống mẫu 30 con/kg tiếp tục giảm 2.000 đ/kg so với cuối tuần trước xuống mức 20.000 đ/kg. Nguồn cung khá nhiều, nhưng thời tiết mưa nhiều nên nhu cầu thả mới rất ít.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

11/06

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

-

29.000-29.500

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

11/06

20.000

19.000-20.000

20.000-21.000

07-08/06

22.000

23.000 (ao lớn)

20.000-21.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo