Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 10/8/2019
 

Giá cá tra tại ĐBSCL ngày 10/8/2019

Thị trường cá tra nguyên liệu: Giá cá nguyên liệu ổn định.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá nguyên liệu cả trong size 800-900gr và size lớn 1,6-1,8kg đều ổn định quanh mức 20.500 đ/kg (tiền mặt) hoặc 21.000 đ/kg (trả chậm 1 tháng).

An Giang: Tại Long Xuyên, Châu Phú, nguồn cung cá nguyên liệu vẫn còn ở mức khá nhiều, giá cá nguyên liệu trong size 900-1.100gr vẫn đứng ở mức 20.500 đ/kg (tiền mặt) hoặc 21.000 đ/kg (trả chậm).

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, Tam Nông, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr ổn định ở mức 20.5-21.000 đ/kg, cá nguyên liệu cỡ lớn từ 1-1,3kg ổn định ở mức 20.2-20.500 đ/kg (tùy hình thức thanh toán).

Thị trường cá tra giống: Giá cá giống ổn định.

Cần Thơ: Tại Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 22-24.000 đ/kg

An Giang: Tại Châu Thành, Long Xuyên, Châu Phú giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 21.000 đ/kg.

Đồng Tháp: Tại Hồng Ngự, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định ở mức 19.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

10/8

9/8

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

20.5-21.000

(liên kết, trả chậm)

20.5-21.000

(liên kết, trả chậm)

Thoại Sơn/Châu Phú/Phú Tân/Long Xuyên (An Giang)

20.500-21.000 (900gr,tiền mặt)

20.500-21.000 (900gr,tiền mặt)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

20.500

(tiền mặt)

20.500

(tiền mặt)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

20.500

(liên kết, trả chậm)

20.500

(liên kết, trả chậm)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

20.000

(trả chậm)

20.000

(trả chậm)

Nguồn: AgroMonitor

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

10/8

9/8

Đồng Tháp

20.5-21.00

(liên kết, trả chậm, 1,1-1,3kg)

20.5-21.00

(liên kết, trả chậm, 1,1-1,3kg)

An Giang

20.5-21.000

(liên kết, trả chậm, 1,1kg)

 

20.5-21.000

(liên kết, trả chậm, 1,1kg)

 

Cần Thơ

20.500

(1,6-1,8kg, tiền mặt)

20.500

(1,6-1,8kg, tiền mặt)

Nguồn: AgroMonitor

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đ/kg)

Tỉnh/Thời gian

10/8

9/8

Đồng Tháp

19.000

19.000

An Giang

21.000

21.000

Cần Thơ

22-24.000

22-24.000

Tiền Giang

-

-

Long An

-

-

Hậu Giang

24-26.000

24-26.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo