Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại Cần Thơ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại Cần Thơ

Giá cá tra nguyên liệu trong size 800-900 gr/con tại Cần Thơ, Đ/kg

Nguồn: AgroMonitor