Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL ngày 26/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL ngày 26/4

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ về giá đối với các hợp đồng ký mới.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí