Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL ngày 26/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL ngày 26/4

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ về giá đối với các hợp đồng ký mới.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục chững quanh mức giá 26.500 đồng/kg. Các công ty tiếp tục bắt cá hợp đồng cũ với lượng bắt ổn định như ngày hôm trước, trung bình khoảng 50-70 tấn/ngày/công ty. Còn đối với các hợp đồng ký mới đang có xu hướng giảm giá nhẹ so với trước đó.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

26/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.200-26.500

-

26.000 – 26.500

25/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.500-27.000

-

26.000 – 26.500

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

26/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500 (Mang Thít/ Trà Ôn)

25/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500-27.000

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500-27.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo