Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 28/3 tại Đồng Tháp tăng nhẹ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 28/3 tại Đồng Tháp tăng nhẹ

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo