Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 28/2 tại ĐBSCL ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 28/2 tại ĐBSCL ổn định

Ngày hôm nay (28/02), tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre… mức giá thu mua cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con của các doanh nghiệp vẫn giữ xu hướng chững ở mức giá cao xoay quanh mức từ 24.500-25.500 đ/kg. Lượng thu mua ở mức trung bình và tập trung vào một số nhà máy của doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, mốt số công ty vừa và nhỏ bắt với lượng khá ít và chuyển sang gia công cho các công ty lớn.

Thị trường cá vượt size cũng ổn định như tuần trước với lượng bắt trung bình và giá xoay quanh mức 25.000 đ/kg.

Đối với cá giống, do thời gian này chưa vào vụ thu hoạch cá giống nên thị trường hiện vẫn tiếp tục khan hiếm và giá vẫn giữ mức cao như trước đó. Với loại giống 30-32 con/kg tại Cần Thơ vẫn xoay quanh mức từ 35.000-36.000 đ/kg.

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

28/02

-

25.000

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

27/02

-

25.000

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

28/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

27/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 28/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Ngày 27/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo