Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 24/2 tại Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 24/2 tại Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí