Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 23/2 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 23/2 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

Ngày hôm nay (23/02), tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… mức giá thu mua cá nguyên liệu cả trong size 700-900 gr/con và vượt size cỡ từ 1-1,1 kg/con vẫn giữ xu hướng chững ở mức giá cao xoay quanh mức từ 25.000-26.000 đ/kg. Lượng thu mua ở mức trung bình do nguồn cung cá ở mức thấp, khoảng 70-80 tấn/ngày.

Thương nhân cho biết, hiện nay nguồn cá giống khan hiếm tại hẩu hết các tỉnh, đã có hộ ương cá giống mới tuy nhiên lượng chưa nhiều và dự kiến sau 2,3 tháng tiếp theo mới đủ size để thả cá thịt. Bên cạnh đó lượng cá thịt mới thả nuôi lại thời điểm này phải 6-7 tháng nữa mới đạt size chế biến. Theo đó trong thời gian tới dự báo nguồn cung sẽ tiếp tục ở mức không cao.

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

23/02

-

25.000

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

22/02

-

-

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

23/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

22/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 23/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Ngày 22/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo