Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 22/2 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 22/2 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định

Ngày hôm nay (22/02), tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… mức giá thu mua cá nguyên liệu cả trong size 700-900 gr/con và vượt size cỡ từ 1-1,1 kg/con vẫn giữ xu hướng chững ở mức giá cao xoay quanh mức từ 25.000-26.000 đ/kg. Lượng thu mua của các doanh nghiệp ổn định như mức ngày hôm trước, khoảng 70-80 tấn/ngày.

Về thị trường cá giống tại hầu hết các tỉnh, nguồn cung hiện vẫn ở tình trạng khan hiếm và giá chững ở mức cao. Giá cá giống cỡ 30-32 con/kg tại hẩu hết các tỉnh vẫn ở mức từ 35.000-36.000 đ/kg. Thương nhân cho biết, tại một số điểm bán cá giống, hộ ương cá giống còn đưa ra giá cao hơn mức này tuy nhiên vẫn không có nhiều cá giống để bán, theo đó lượng thả nuôi mới cá thịt trong thời gian này hiện không nhiều.

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

22/02

-

-

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

21/02

-

-

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

22/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

21/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 22/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Ngày 21/02

-

25.000-26.000

25.000-26.000

25.000-26.000

-

25.000-26.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo