Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 21/2 tại Đồng Tháp, Cần Thơ có xu hướng tăng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ngày 21/2 tại Đồng Tháp, Cần Thơ có xu hướng tăng

Ngày hôm nay (21/02), tại Đồng Tháp, 1 công ty lớn đã đưa ra hợp đồng bắt cá loại cả trong size 700-900 gr/con và loại từ 1,1-1,2 kg/con với giá mới tiếp tục tăng khoảng 1.000 đ/kg so với ngày hôm trước lên mức 26.000 đ/kg (tiền mặt). Ngoài ra, các công ty khác hiện vẫn đang mua ở mức giá từ 25.000 - 25.200 đ/kg.

Lượng bắt cá ở mức trung bình do nguồn cung cá size lớn tại Đồng Tháp không nhiều, riêng cá cỡ trên 1,2 kg/con hầu như không có.

Tại Thốt Nốt/ Cần Thơ, mới có công ty cũng đưa ra mức giá bắt cá trong size 700-900 gr/con với hộ nuôi liên kết với giá mới tăng lên mức 26.000 đ/kg. Ngoài ra, hiện các công ty khác ở Cần Thơ vẫn giữ mức giá thu mua như ngày hôm qua (quanh mức 25.000 đ/kg).

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

21/02

-

-

25.000-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000-26.000

25.000

25.000

20/02

-

-

25.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.000

25.000

25.000

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

21/02

25.000-26.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Thốt Nốt)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000-26.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

20/02

25.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.000

(Thốt Nốt)

25.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

25.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 21/02

-

24.000-24.500

25.000-26.000

25.000-26.000

-

24.500-24.600

Ngày 20/02

-

24.000-24.500

-

-

-

24.500-24.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo