Giá cá tra nguyên liệu tăng tích cực
 

Giá cá tra nguyên liệu tăng tích cực

Từ cuối tháng 2 đến nay là khoảng thời gian gần 1 tháng thị trường cá tra nguyên liệu giao dịch rất “sôi động” và có diễn biến theo chiều hướng tăng trưởng tích cực

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.