Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp ngày 30/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp ngày 30/5

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp không có sự thống nhất mặt bằng chung về giá, tại Cần Thơ có xu hướng giảm giá nhẹ trong các hợp đồng bắt mới. Thị trường cá giống tiếp tục giảm giá.

Tại Châu Thành (Đồng Tháp), các công ty đang không có sự thống nhất về mặt bằng giá bắt cá. Một công ty bắt tại các ao khác nhau có thể có những mức giá khác nhau, tùy theo mức thân quen với chủ ao đó. Hiện mức giá cá trong size 700-900 gr/con dao động trong khoảng 23.500 -25.000 đồng/kg.

Tại Thốt Nốt (Cần Thơ), có công ty đang bắt cá trong size 700-900 gr/con trong hợp đồng mới giá 23.000 đồng/kg (tiền mặt) và 23.500 đồng/kg (trả chậm).

Tại An Giang, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con thu mua tại ao của hộ nuôi không liên kết vẫn dao động quanh mức 24.000 đồng/kg. Hộ liên kết giá cao hơn 500 đồng/kg.

Giá cá giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang hôm nay giảm tiếp 1.000-2.000 đồng/kg so với hôm trước. Tại Đồng Tháp ở mức 18.000-19.000 đồng/kg, còn tại Cần Thơ và An Giang ở mức 18.000 đồng/kg. Hiện mức giá này gần như trở về mức giá như các năm trước. Lượng thả mới cá thịt lai rai, tại Đồng Tháp hiện ước đạt 70-80% tổng số diện tích, còn tại Cần Thơ và An Giang ước đạt trên 60-70% tổng diện tích.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

30/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

23.500-25.000

23.500-25.000

-

24.000

23.500-24.000

 

23.000-23.500

 

23.500-24.000

 

23.000-23.500

 

23.500-24.000

 

23.000-23.500

 

24.100-24.500

24.100-24.500

29/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000

24.000

 

-

24.000

24.000

 

24.000

 

24.000

 

24.000

 

24.000

 

24.000

 

24.100-24.500

24.100-24.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 30/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Ngày 29/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

30/5

18.000

18.000

18.000-19.000

29/5

20.000

20.000

19.000-20.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo