Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ngày 28/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ngày 28/12

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định về giá, lượng bắt suy giảm nhiều so với tuần trước do cá bệnh nhiều.

- Tại Đồng Tháp, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con vẫn duy trì mức giá từ 28.600-29.000 đ/kg (tiền mặt).

- Giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Thốt Nốt vẫn giữ ổn định quanh mức từ 28.500-28.700 đ/kg (tiền mặt).

- Giá cá giống mẫu 30 con/kg tại Cần Thơ, An Giang hôm nay phổ biến chào ở mức từ 54.000-55.000 đ/kg (tiền mặt), nguồn cung khá ít.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

28/12

-

28.500

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.500-29.000

-

28.500

-

28.500

-

28.500

21-27/12

-

28.500

29.000

28.500-29.000

-

28.400-28.600

-

28.500-29.200

-

28.500

-

28.500

-

28.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 28/12

-

26.000

-

29.600 (1,5 kg/con)

-

-

-

-

 14/-27/12

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30-40 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Tiền Giang

27-28/12

54.000-55.000

55.000-55.000

(35 con/kg)

55.000-55.000

(35 con/kg)

-

25/12

55.000-58.000 (30 con/kg)

67.000

(40 con/kg)

55.000-57.000

(35 con/kg)

55.000-57.000

(35 con/kg)

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo