Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ngày 25/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ngày 25/10

Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, Cần Thơ duy trì mức cao.

- Tại Cần Thơ, giá cá tra nguyên liệu trong size 750-900 gr/con ổn định như ngày hôm trước ở mức 28.300 đ/kg (tiền mặt). Trong đó, Biển Đông đang bắt giá 28.300 đ/kg (tiền mặt); Mê Kông bắt giá 28.000 đ/kg (tiền mặt); Hải Sáng bắt giá 27.500 đ/kg (tiền mặt)…Lượng bắt lai rai chỉ khoảng 50 tấn/ngày/công ty. Còn lại, Hiệp Thanh, Nha Trang hiện đang bắt cá vùng nuôi.

- Tại Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu trong size 750-800 gr/con ở mức 28.200-28.400 đ/kg (tiền mặt). Riêng Hùng Vương bắt cá hộ nuôi liên kết giá 29.000 đ/kg (trả 50% tiền mặt, 50% thức ăn). Nguồn cung tiếp tục duy trì ở mức khá thấp, nhiều nhà máy chế biến đông lạnh tại Đồng Tháp và An Giang hiện chỉ chạy khoảng 50% công suất.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

25/10

-

28.000

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

24/10

-

28.000

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 25/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 24/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo