Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 27/10

Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang duy trì mức cao.

- Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 750-800 gr/con tại Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp tục duy trì ở mức giá cao từ 28.200-28.400 đ/kg (tiền mặt). Riêng Hùng Vương bắt cá hộ nuôi liên kết giá 29.000 đ/kg (trả 50% tiền mặt, 50% thức ăn). Thương nhân cho biết, nguồn cung cá nguyên liệu vào size 700-900 gr/con vẫn đang duy trì ở mức thấp.

- Tại An Giang, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ở mức 28.000 đ/kg (tiền mặt). Hiện Nam Việt, TS Cửu Long đang bắt giá 28.000 đ/kg (tiền mặt). Còn lại, hầu hết các hộ vẫn đang gia công cá cho công ty IDI với giá 7.000 đ/kg và FCR=1.57.

- Thị trường cá giống tại An Giang, Đồng Tháp đang tiếp tục duy tri ở mức giá cao. Cụ thể, mẫu cá 30-40 con/kg đạt mức từ 38.000-45.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

27/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

26/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 27/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 26/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 25/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 24/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 23/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo