Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang ngày 27/10

Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang duy trì mức cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí