Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/10

Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ duy trì mức cao.

- Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 750-800 gr/con tại Đồng Tháp, Cần Thơ vẫn duy trì ổn định quanh mức 28.500 đ/kg (tiền mặt) như cuối tuần trước. Nguồn cung cá nguyên liệu tiếp tục khan hiếm, có tin đồn cho rằng thị trường sắp điều chỉnh theo hướng đi lên do các đơn vị thu mua tiếp tục cạnh tranh mua hàng phục vụ đơn hàng đã ký cho dịp cuối năm.

- Thị trường cá giống tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ tiếp tục duy tri ở mức giá cao và nguồn cung cũng ở mức thấp. Cụ thể, mẫu cá 30-40 con/kg đạt mức từ 38.000-45.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

30/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

27/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

26/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

25/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.200

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

24/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.200

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

23/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.200

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

19-20/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.200

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

17-18/10

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.400-28.600

16/10

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

13/10

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

12/10

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

-

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 30/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 27/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 26/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 25/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 24/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo