Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/1

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… chững giá cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo