Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/1

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ngày 30/1

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… chững giá cao.

- Thị trường cá tra nguyên liệu trong tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… hôm nay tiếp tục duy trì mức giá mới tăng từ ngày hôm trước. Cụ thể, đối với cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con giá giao dịch phổ biến quanh mức 29.200 đ/kg (tiền mặt). Còn đối với cá nguyên liệu cỡ lớn hơn từ 900-1.200 gr/con giá giao dịch ở mức cao hơn, phổ biến từ 29.300-29.500 đ/kg (tiền mặt).

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

29-30/01

-

29.200

-

29.200-29.500

-

29.200

24-26/01

-

29.000

-

29.000

29.000-29.300

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

29-30/01

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

24-26/01

-

29.000

-

29.000

-

29.000

-

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 29-30/01

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

 24-26/01

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30-40 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Tiền Giang

29-30/01

80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

24-26/01

77.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo