Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 29/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 29/6

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục ổn định ở mặt bằng giá chung đã tăng từ ngày hôm trước, lượng thu mua ở mức khá.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí