Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 26/6

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 26/6

- Tại Thốt Nốt, các công ty vẫn thu mua ngoài rất ít, chủ yếu bắt cá trong vùng nuôi. Giá cá nguyên liệu trong size 600-900 gr/con vẫn giữ quanh mức từ 21.500-22.000 đồng/kg (công nợ 2 tuần – 1 tháng).

- Thị trường cá giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ vẫn ổn định quanh mức giá 17.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/6

21.500 (không liên kết)

22.000 (liên kết)

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-21.800

-

23/6

21.500 (không liên kết)

22.000 (liên kết)

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-22.000

-

21.500-21.800

-

 

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

26/6

16.000-17.000

17.000

17.000-18.000

23/6

17.000

17.000

17.000-18.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo