Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 12/2

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 12/2

Hôm nay, các công ty tại Cần Thơ đều đã nghỉ làm hàng ăn Tết, dự kiến các công ty ra Tết vẫn giữ giá bắt cá như hiện nay.

- Tại Cần Thơ, các công ty đều đã nghỉ làm hàng ăn Tết. Khai xuân các công ty đều có hợp đồng bắt cá, với mức giá như hiện nay  là 29.200 đ/kg (tiền mặt) đối với cá trong size từ 700-900 gr/con.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

06-13/02

-

29.200

-

29.200

-

29.200

02-05/02

-

29.200-29.500

-

29.200-29.500

-

29.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

01-13/02

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

29-31/01

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 01-13/02

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

 29-31/01

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Tiền Giang

06-13/02

60.000

59.000

60.000-70.000

-

05/02

59.000-60.000

59.000-60.000

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo