Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 25/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ ngày 25/5

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ có xu hướng giảm giá nhẹ, giao dịch ở mức cầm chừng.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Cần Thơ có xu hướng giảm nhẹ khoảng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước về quanh mức 24.000 đồng/kg (trả chậm 1 tuần) đối với các hợp đồng bắt mới.

Thị trường cá nguyên liệu vượt size trên 1kg/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 22.000 đồng/kg.

Thị trường cá giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ vẫn giữ ổn định ở mức 20.000 đồng/kg. Hiện một số ao cá giống bị bệnh xuất huyết và gan thận mủ do mưa lớn thời gian qua.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

25/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

24.000 (Châu Thành/Sa Đéc)

24.000

 

-

24.000

 

19/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

24.000-24.500

(Châu Thành/Sa Đéc)

24.000-24.500

 

-

24.000-24.500

 

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

25/5

24.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

24.000

(Thốt Nốt)

24.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

24.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

24.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

24.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

19/5

24.000-24.500

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

24.000-24.500

(Thốt Nốt)

24.000-24.500

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

24.000-24.500

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

24.000-24.500

(Mang Thít/ Trà Ôn)

24.000-24.500

(Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

25/5

24.100-24.500

24.100-24.500

19/5

24.100-24.500

24.100-24.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 25/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Ngày 19/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

25/5

20.000

20.000

20.000

19/5

18.000-22.000

20.000-21.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo