Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ngày 26/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ngày 26/5

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… có xu hướng ổn định về giá và lượng bắt. Các hợp đồng ký mới tại Hồng Ngự/Đồng Tháp có xu hướng giảm nhẹ.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục ổn định quanh mức giá 24.000 đồng/kg. Tuy nhiên, các hợp đồng bắt mới tại Hồng Ngự/Đồng Tháp, Thốt Nốt/Cần Thơ… đang có xu hướng giảm nhẹ.

  • Tại Thốt Nốt/Cần Thơ, do ảnh hưởng của mưa nhiều, cá bị xuất huyết nên các công ty giảm bắt rõ rệt. Hiện chỉ có một vài công ty đang bắt giá 24.000 đồng/kg (1 tuần), lượng khoảng 70 tấn/ngày. Cá giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ vẫn ổn ở mức 20.000 đồng/kg. Tổng lượng thả mới tại Thốt Nốt ước đạt khoảng 60-65%, cá vào size 700-900 gr/con ước đạt khoảng 20%. Nguồn cung không còn ở mức thiếu hụt nữa.
  • Tại An Giang, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con thu mua tại ao của hộ nuôi không liên kết vẫn dao động quanh mức 24.000 đồng/kg. Hộ liên kết giá cao hơn 500 đồng/kg. Lượng cá tra thu hoạch có xu hướng gia tăng, diện tích thả nuôi ước đạt khoảng 50-60%, dịch bệnh đã ổn định sau khi tăng đợt đầu mùa mưa. Cá nguyên liệu cỡ trên 1kg/con nhu cầu thu mua thấp, giá khoảng 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá giống loại 30 con/kg vẫn ổn định ở mức 20.000 đồng/kg.
  • Tại Hồng Ngự/ Đồng Tháp, các hợp đồng bắt mới cá trong size 700-900 gr/con có xu hướng giảm xuống mức 23.500 đồng/kg (tiền mặt) và 24.000 đồng/kg (trả chậm). Hiện một số công ty đang bắt hợp đồng cũ giá 24.500 đồng/kg (trả 50% thức ăn). Ngoài ra, một số công ty lớn chuyển qua bắt cá nhà với lượng khoảng 100-110 tấn/ngày. Giá cá giống loại 30 con/kg giảm xuống mức 19.000-20.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000

24.000

-

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.100-24.500

24.100-24.500

25/5

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000 (không liên kết)

24.500 (liên kết)

24.000

24.000

-

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.100-24.500

24.100-24.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 26/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Ngày 25/5

-

22.000

22.000

-

-

22.000

-

18.800-19.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

26/5

20.000

20.000

19.000-20.000

25/5

20.000

20.000

20.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo