Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ngày 26/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp ngày 26/5

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… có xu hướng ổn định về giá và lượng bắt. Các hợp đồng ký mới tại Hồng Ngự/Đồng Tháp có xu hướng giảm nhẹ.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo