Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ngày 29/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu tại An Giang ngày 29/12

Thị trường cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định về giá, lượng bắt ít.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo