Giá cá tra nguyên liệu, giống tại ĐBSCL ngày 31/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu, giống tại ĐBSCL ngày 31/8

Thị trường cá tra nguyên liệu, giống tại ĐBSCL ổn định.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo