Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL ngày 26/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL ngày 26/9

Thị trường cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL ổn định như ngày hôm trước.

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giữ xu hướng ổn định cả về giá và lượng bắt như ngày hôm trước. Cụ thể, giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định ở mức 27.500 đ/kg (tiền mặt), tại An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang ở mức 27.000-27.200 đ/kg (tiền mặt); Công ty/ thương lái thu mua lai rai, tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang khoảng 50-70 tấn/ngày/công ty, tại Đồng Tháp, An Giang khoảng trên dưới 70-100 tấn/ngày/công ty.

- Cá nguyên liệu vượt size trên 1kg/con tại An Giang vẫn phổ biến ở mức giá 26.000 đ/kg như ngày hôm trước, nguồn cung ít, thương lái chủ yếu bắt đi hàng chợ.

- Thị trường cá tra giống tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang ổn định như ngày hôm trước. Giá loại giống 2 phân phổ biến ở mức từ 40.000-43.000 đ/kg.

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/9

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

25/9

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 26/9

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 25/9

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

26/9

40.000

41.000-42.000

42.000-43.000

25/9

40.000

41.000-42.000

42.000-43.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo