Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ ngày 31/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ ngày 31/10

Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ duy trì mức cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí