Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ ngày 31/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ ngày 31/10

Giá cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại An Giang, Cần Thơ duy trì mức cao.

- Tại Cần Thơ, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con vẫn duy trì quanh mức 28.300-28.500 đ/kg (tiền mặt), nguồn cung khan hiếm. Hiện, Biển Đông, Sông Hậu đang bắt giá 28.300 đ/kg (tiền mặt), trong đó Biển Đông ký bắt khoảng 350 tấn, Sông Hậu bắt khoảng 200 tấn.

- Tại Đồng Tháp, giá cá nguyên liệu trong size 750 gr/con duy trì ở mức 28.500 đ/kg (tiền mặt).

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

31/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

30/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 31/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 30/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo