Giá cá tra giống và cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 24/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra giống và cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ngày 24/8

Thị trường cá tra giống và cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định như mức tăng từ ngày hôm qua.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo