Giá cá tra giống và cá tra nguyên liệu ngày 27/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra giống và cá tra nguyên liệu ngày 27/11

Thị trường cá tra giống và cá tra nguyên liệu tiếp tục đứng giá cao.

- Tại Thốt Nốt (Cần Thơ), giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con vẫn đứng ở giá 28.5 đ/kg (tiền mặt). Ngoài các công ty Biển Đông, Vĩnh Hoàn vẫn đang bắt các ao đã ký từ tuần trước thì hiện nay có thêm công ty Bạn và Tôi bắt một ao 250 tấn giá cũng 28.500 đ/kg (tiền mặt). Nhìn chung hiện nay các công ty vẫn chủ yếu làm hàng cầm chừng bằng nguồn cá nhà.

- Tại Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ở mức từ 28.700-28.900 đ/kg (tiền mặt). Các công ty như: Biển Đông, Bạn và Tôi, Quang Khắp...mỗi công ty bắt khoảng 60 tấn/ngày.

- Tại An Giang, giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con cũng ở quanh mức 28.500 đ/kg (hộ liên kết).

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

27/11

-

28.500

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

22-24/11

-

28.500

29.000

28.500

-

28.400-28.600

-

28.500-28.800

-

28.500

-

28.500

-

28.800

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 06-27/11

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 01-03/11

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo