Giá cá tra giống tại Đồng Tháp, An Giang ngày 25/8

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá tra giống tại Đồng Tháp, An Giang ngày 25/8

Thị trường cá tra giống tại Đồng Tháp, An Giang tiếp tục tăng giá mạnh. Trong khi đó, thị trường cá nguyên liệu có xu hướng thu mua với lượng gia tăng và ổn định về giá như mức tăng từ giữa tuần này.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí