Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ tăng
 

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ tăng

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 6/9/2019 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Cần Thơ tăng 3.000 đ/kg lên mức 60.000 đ/kg; tại An Giang và Đồng Tháp giá ổn định ở mức 53.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 6/9

60.000

53.000

53.000

Ngày 5/9

57.000

53.000

53.000

Ngày 3-4/9

54.000

53.000

53.000

Ngày 28-30/8

54.000

53.000

53.000

Ngày 23-27/8

55.000

53.000

53.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo