Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định
 

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 10/8/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 51-53.000 đ/kg; tại An Giang và Đồng Tháp giá ổn định ở mức 53.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 9-10/8

51-53.000

53.000

53.000

Ngày 1-8/8

53.000

53.000

53.000

Ngày 15-31/7

53.000

53.000

53.000

Ngày 1-12/7

55.000

57-58.000

53-55.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo