Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Tây, Quảng Đông ổn định so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Tây, Quảng Đông ổn định so với tuần trước

- Tại Quảng Đông và Quảng Tây, tuần này giá cá rô phi nguyên liệu có xu hướng chững lại ở mức từ 8,2-8.8 NDT/kg với cá trên 1kg/con và 6,4-6,8 NDT/kg đối với cá cỡ dưới 1kg/con.

Tin tham khảo