Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông tuần này có xu hướng tăng so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông tuần này có xu hướng tăng so với tuần trước

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Mậu Danh

Quảng Tây

Chương Châu. Phúc Kiến

27/03

-

9.4

8.6

8.2

20/03

9.1

-

8.6

8.2

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ dưới 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Mậu Danh

Quảng tây

27/03

-

7.2

6.6

20/03

-

-

6.6

Tin tham khảo